Korp! Sakala ja Gästrike Hälsinge nationi suhted

Sõpruslepingu sõlmimine

Kümme aastat kestnud sõpruse kõrval hämelastega ei puudunud korp! Sakalal kunagi huvi suhelda ka teiste naabermaade üliõpilastega. Kui esimesed välissuhtluse reaalsed sammud olid pöördunud üle lahe asuva hõimurahva poole, siis järgnevad huvipilgud suundusid teise põhja riiki – Rootsi. Nagu ka soomlastega sõlmitud sõpruslepingu juures, olidka nüüd määrava tähtsusega isiklikud suhted. Auvilistlane Julius Lill, kes tegutses Tartus Rootsi konsulina, oli alati osutanud suurt külalislahkust siin viibinud Rootsi üliõpilastele.(Nenn 1939:155)


Gästrike Hälsinge nationi ja korp! Sakala vaheline sõprusleping


Neist koduses ringis tekkinud suhetest arenesid peagi mitteametlikud külaskäigud korporatsiooni, millele järgnevalt saabus 1939 aasta veebruaris Tartusse kolmeliikmelise Gästrike Nationi esindus looma lähemaid suhteid korp! Sakalaga. Tutvumiskülaskäigu tulemusena kirjutati Gästrike-Hälsinge esindajate ja korp! Sakala eestseisuse poolt alla põhimõtteline eelleping ametlike suhete loomiseks, millele pidi järgnema sõpruslepingu sõlmimine, kui meie esindajad on külastanud Uppsalat ja lähemalt tutvunud Gästrike-Hälsinge Nationiga. (Nenn 1939:156)
 
Vastava kutse kohaselt sama aasta mais sõitis Uppsalasse korp! Sakala esindus – konvendist ksv!! Voldemar Priks ja Arvo Nenn, vilistlaskogust auvil! Julius Lill. Peale ametlike esindajate sõitis kaasa reb! Edvin Lagmann, kui rootsi keele oskaja. Esindus oli palutud Uppsala üliõpilaskonna kevadpidustusile Gästrike-Hälsinge Nationi külalisena. (Nenn 1939:156)


korp! Sakala ja Gästrike Hälsinge nationi vahelise sõpruslepingu allkirjastamine Tartus märtsis 1939


Peale pidustusi peetud ühisel koosolekul otsustati sõlmida sõprusleping mõlema organisatsiooni vahel, milles taotletakse mõlema organisatsiooni vahelist koostööd, üksteise lähemat tundmaõppimist ja kultuurilist suhtlemist, et sellega lähendada teineteisele Tartu ja Uppsala akadeemilisi noori. Seesugusele lepingu projektile kirjutati Uppsalas alla, kuna sõpruslepingu lõplik sõlmimine toimus Tartus, korp! Sakala kevadkommersil, kuhu oli Gästrike-Hälsinge esindajana saabunud Per-Gunnar Nylund. (Nenn 1939:156) Tegu oli esimese säärase lepinguga Eesti ja Rootsi üliõpilasorganisatsioonide vahel. Kenasti alanud sõprussuhted katkestas õige pea Nõukogude võim. Sõpruslepingut küll kunagi ei katkestatud - Gästrike-Hälsinge esindajad osalesid ka korp! Sakala 50. juubeli pidustustel Stockholmis, kuid tihedam suhtlus kahe organisatsiooni vahel puudus.

Suhete taastamine

1989 aastal külastas korp! Sakala taastaja Eestis vil! Alar Sepp Rootsis Gästrike-Hälsinge nationi ja andis teada, et korp! Sakala tegutseb taas Eestis. Gästrike-Hälsinge liikmed olid sellisest teatest niivõrd üllatunud, et oskasid vaid küsida: “Where have you been the past 50 years?”. Nii lihtsalt olidki suhted kahe organisatsiooni vahel taas üles soojendatud ja võisid kõige paremal viisil jätkuda.

Loe veel:

Vaata pilte:

1 - Rootsi konsul korp! Sakala auvil! Julius Lill.jpg 2 - GH ja Sakala sopruslepingu eellepingu solmimine Tartus 1939 aasta martsis.jpg 3 - GH ja Sakala soprusleping.jpg

Viimati uuendatud: 8.09.2010  

Kui soovid Sakalast rohkem teada või liituda, siis tule külalisõhtutele. Jälgi sündmusi meie Facebooki lehel.

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest

Ajaloolised kokkuvõtted korp! Sakala Tartu ja Tallinna konvendihoonetest1910. aastal laskis korporatsioon Sakala endale Tartusse Veski tänavale ehitada konvendihoone. Kolmekordse juugendstiilis kivimaja projekteerisid tuntud Soome arhitektid Armas Lindgren ja Wivi Lönn.

Loe edasi »

Kogume pärandit!

Kogume pärandit!Kas mõni sinu lähedastest või sugulastest kuulus aastatel 1908-1940 Eestis või hiljem paguluses korporatsioon Sakala liikmeskonda? Soovime oma arhiivi täiendada korporatsiooni tegevuse ja liikmetega seotud fotode, esemete ja dokumentidega. Samuti pakuvad huvi mälestused ja muu korporatsioon Sakala liikmete või tegevusega seotud info.

Loe edasi »

Liitu korp! Sakalaga!

Liitu korp! Sakalaga!Meestudeng, tule ja tutvu Sakala vennaskonnaga!  Üliõpilaskorporatsioon Sakala on akadeemiline meesorganisatsioon, mis aitab Sul tudengielust maksimumi võtta ja loob tugeva sotsiaalse võrgustiku kogu eluks. Korp! Sakalas seisab Sinu selja taga sajandijagu väärikaid eestimeelseid mehi, kes on kindlustanud Eesti omariiklust ja toetanud üksteist vankumatult ka kõige keerulisematel aegadel.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2019

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab 2019 aasta kevadel juba kuuendat aastat järjest välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Norrasse.

Loe edasi »

Gümnasistide mälumäng 2018

Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab juba viiendat aastat välja gümnasistide mälumängu, mille seekordne peaauhind on nädalane reis Türki.

Loe edasi »

2018 kevadsemestri külalisõhtud

Meestudeng, liitu Sakala vennaskonnaga! Sinu tänased valikud on homse päeva vundamendiks.

Loe edasi »

Rendi ruumid oma tähtsündmuseks
korp! Sakala majas Tallinnas või Tartus!